Kataster a mapový portál

Mapový klientKataster

Fotogaléria

Náhodná fotogaléria

Náhodná fotogaléria

Pamätná kniha

Pamätná kniha

Letecké zábery obce Rochovce 2017

Letecké zábery obce Rochovce z 31.07.2017

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:103
TÝŽDEŇ:103
CELKOM:582794

Internetová tržnica Farmička.sk

Sviatok

Meniny má Henrich, Egon, Enrik, Enriko, Henrik, Henrika, Lota, Šarlota

Zajtra má meniny Drahomír, Karmela, Karmen, Karmena, Rút, Rúta

Obsah

ZBER KOMUNÁLNEHO ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ V OBCI ROCHOVCE NA ROK 2020

Typ: ostatné
ZBER KOMUNÁLNEHO ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ V OBCI ROCHOVCE NA ROK 2020

JANUÁR

08.01.2020       / STREDA / - KOMUNÁLNY ODPAD

13.01.2020       / PONDELOK/ - ZMIEŠANÉ PLASTY, PET  FĽAŠE

22.01.2020       / STREDA / - KOMUNÁLNY ODPAD

28.01.2020       / UTOROK/ - NEBEZPEČNÝ ODPAD

29.01.2020       / STREDA /  - SKLO 

 

FEBRUÁR

05.02.2020       / STREDA / - KOMUNÁLNY ODPAD

12.02.2020       / STREDA / - ZMIEŠANÉ PLASTY, PET  FĽAŠE  

19.02.2020       / STREDA / - KOMUNÁLNY ODPAD

 

MAREC

04.03.2020       / STREDA / - KOMUNÁLNY ODPAD

05.03.2020       / ŠTVRTOK / - ELEKTRO ODPAD, VKM A KOVOVÉ             

                                                    OBALY

18.03.2020       / STREDA / - KOMUNÁLNY ODPAD

25.03.2019        / ŠTREDA /- PAPIER

 

APRÍL

01.04.2020       / STREDA / - KOMUNÁLNY ODPAD

15.04.2020       / STREDA / - KOMUNÁLNY ODPAD

17.04.2020       / PIATOK / - ZMIEŠANÉ PLASTY, PET  FĽAŠE  

29.04.2020       / STREDA / - KOMUNÁLNY ODPAD

 

MÁJ

13.05.2020       / STREDA / - KOMUNÁLNY ODPAD

15.05.2020       / PIATOK / - ZMIEŠANÉ PLASTY, PET  FĽAŠE  

27.05.2020       / STREDA / - KOMUNÁLNY ODPAD

29.05.2020       / PIATOK /  - SKLO

 

JÚN

10.06.2020       / STREDA / - KOMUNÁLNY ODPAD

12.06.2020       / PIATOK / - ZMIEŠANÉ PLASTY, PET  FĽAŠE  

24.06.2020       / STREDA / - KOMUNÁLNY ODPAD

 

JÚL

08.07.2020       / STREDA / - KOMUNÁLNY ODPAD

10.07.2020       / PIATOK / - ZMIEŠANÉ PLASTY, PET  FĽAŠE  

22.07.2020       / STREDA / - KOMUNÁLNY ODPAD

23.07.2020       /ŠTVRTOK/ - NEBEZPEČNÝ ODPAD

 

AUGUST

05.08.2020       / STREDA / - KOMUNÁLNY ODPAD

07.08.2020       / PIATOK / - ZMIEŠANÉ PLASTY, PET  FĽAŠE  

19.08.2020       / STREDA / - KOMUNÁLNY ODPAD

20.08.2020       / ŠTVRTOK / - ELEKTRO ODPAD, VKM A KOVOVÉ             

                                            OBALY

26.08.2020       / STREDA /   - PAPIER

 

SEPTEMBER

02.09.2020       / STREDA / - KOMUNÁLNY ODPAD

09.09.2020       / STREDA / - ZMIEŠANÉ PLASTY, PET  FĽAŠE

16.09.2020       / STREDA / - KOMUNÁLNY ODPAD

23.09.2020       / STREDA / - SKLO

30.09.2020       / STREDA / - KOMUNÁLNY ODPAD

 

OKTÓBER

07.10.2020       / STREDA / - ZMIEŠANÉ PLASTY, PET  FĽAŠE

14.10.2020       / STREDA / - KOMUNÁLNY ODPAD

28.10.2020       / STREDA / - KOMUNÁLNY ODPAD

 

NOVEMBER

05.11.2020       / ŠTVRTOK / -  ZMIEŠANÉ PLASTY, PET  FĽAŠE 

11.11.2020       / STREDA / - KOMUNÁLNY ODPAD

25.11.2020       / STREDA / - KOMUNÁLNY ODPAD

 

DECEMBER

03.12.2020       / ŠTVRTOK / -  ZMIEŠANÉ PLASTY, PET  FĽAŠE 

09.12.2020       / STREDA / - KOMUNÁLNY ODPAD

23.12.2020       / STREDA / - KOMUNÁLNY ODPAD

 

Odvoz jedlých olejov v PET fľašiach:

21.1.2020, 20.3.2020, 19.5.2020, 16.7.2020, 16.9.2020, 11.11.2020

 

Zásady zberu komunálneho odpadu a druhotných surovín:

Triedený zber sa vykonáva vrecovým spôsobom.

1, Zbierané komodity vykladajte pred bránu svojho domu v čase do 6.30 hod. v deň vývozu

2, Zbieraná komodita môže byť umiestnená aj v iných ako plastových vreciach.

3, Vrecia nezaväzujte.

4, V deň vývozu sa zber môže uskutočniť aj vo večerných hodinách.

Obec zabezpečuje triedený zber a zber nebezpečného odpadu len občanom - nie podnikateľským subjektom.

Podnikateľské subjekty, ktoré chcú aby im bol vykonávaný triedený zber  so spoločnosťou Fúra musia mať uzavretú samostatnú zmluvu.

KOMUNÁLNY ODPAD:

Komunálny odpad, ktorý nie je umiestnený v odpadových nádobách a ani vo vreciach na to určených nebude vyvezený.

 

JEDLÉ OLEJE A TUKY:

Patrí sem: použitý jedlý potravinársky olej, zbiera sa v plastových fľašiach s funkčným uzáverom. Zber je vykonávaný z jedného miesta, ktoré je určené obcou Rochovce - OcÚ.

 

PAPIER :

ÁNO – papier označený recyk. symbolom - noviny, časopisy, kartón.

DO VRECA NEVKLADAJTE !!! – papier znečistený a mastný, fólie, celofán, obaly od masla, jogurtov, škatuľové obaly, obaly od vajec, alobal, knihy.

 

SKLO:

ÁNO – sklo označené recyk. symbolom - prázdne sklenené fľaše,  tabuľové sklo musí byť rozbité.

DO VRECA NEVKLADAJTE !!! – porcelán, zrkadlá, autosklo, drôtené sklo, sklobetón, žiarovky a žiarivky, sklo kombinované s iným materiálom, znečistené sklo.

 

ZMIEŠANÉ PLASTY A PET FĽAŠE:        

ÁNO – plast označený recyklačným symbolom – PET fľaše, fólie, igelitové obaly, plastové fľaše, prepravky, plastové stoličky, fľaše od aviváže a čistiacich prostriedkov a drogérie.

DO VRECA NEVKLADAJTE !!! – tetrapak, plastové fľaše od motorových olejov, plienky, podlahové krytiny, laminát, matrace, hygienické  potreby, žalúzie, sifóny, rolety, plastové potrubia, hadice vysávačov, špinavé fólie zo stavieb, plasty s prímesami iných materiálov, guma, tesnenia, kryty z neónov, polystyrén, bazény, sprchovacie kúty, autoplasty, nárazníky, plexisklo, lexan, strešná krytina.

Plastové fľaše od nealkoholických nápojov – minimalizujte objem stlačením.

 

KOVOVÉ OBALY:

ÁNO – plechovky od alko a nealko nápojov, konzervy bez zvyškov jedla, kovové obaly.

Zbierajú sa do samostatného vreca aj keď sa zber vykonáva spolu s tetrapakom.

 

DO VRECA NEVKLADAJTE !!!  – kovové obaly kombinované s iným obalom,

alobal, obaly od liekov, viečka z jogurtov, obaly znečistené nebezpečnými látkami od farieb, lepidla, olejov, sprejov, hrnce, pletivo.

 

ELEKTRO ODPAD:

ÁNO - biela a čierna technika, spínače, počítače, televízory, hi-fi technika. Elektroodpad musí byť v celku s elektronickými časťami.

DO VRECA NEVKLADAJTE !!! vyhrievacie telesá s výmurovkou, plynové spotrebiče, paraboly.

 

KOMPOZITNÉ OBALY – VKM (TETRAPAK)

ÁNO- nápojové kartóny označené recyklačným symbolom - čisté nápojové obaly od  džúsu, mlieka, vína.

Zbierajú sa do samostatného vreca aj keď sa zber vykonáva s kovovými obalmi.

DO VRECA NEVKLADAJTE !!!  špinavé obaly, papier, kartón, fólie a pod.

 

NEBEZPEČNÝ ODPAD:

Batérie a akumulátory, žiarivky, rozpúšťadlá, absorbenty, filtračné materiály, olejové filtre, prevodové a mazacie oleje, farby, obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok.

Odoberá sa len v pôvodnom balení po preukázaní sa dokladom totožnosti.

Nezbiera sa : eternit, sklenená vata, polystyrén

 

Zber zabezpečuje: FURA s.r.o., Jantárová 1, 040 01 Košice, tel:055 676 0132, Email: fura@fura.sk,

Dispečer: 0903 902 092, 0911 902 941.

Kalendár:

ZBER KOMUNÁLNEHO ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ V OBCI ROCHOVCE NA ROK 2020

 

 


Príloha

Vytvorené: 3. 1. 2020
Posledná aktualizácia: 24. 1. 2020 11:19
Autor: obec Rochovce