Prekladač

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 1
DNES: 79
TÝŽDEŇ: 781
CELKOM: 35376

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Pamätná kniha

Pamätná kniha

Obsah

Vítajte na nových oficiálných stránkách obce Rochovce

Obec Rochovce

Stručné dejiny obce Rochovce a pohľad na život starých Rochovčanov.

„Z troch strán stisnutej kotline  popretŕhanej prameňmi, potôčikmi a močiarmi bujnelo rastlinstvo. Svoj mohutný vzrast obdivovalo vo vodnom zrkadle, v ňom bystré rybky na slniečku sa vyhrievali. Chrobáci, motýle a včielky zdolané únavou pristávali na pestrých kvietkoch. V pralesoch pod mohutnými stromami ukrývala sa zverina. K nej spev vtáctva, sťa slnečný papršlek ťažko prenikal. Do toho prostredia dostal sa zavalitý človek. V jeho mocnej ruke menili sa kamenné, bronzové a železné nástroje. V kotline vzniklo obydlie, majer a dedina. Mnoho vody zbehlo potokmi, mnohé udalosti odohrali sa, ktoré zapadli do hmly zabudnutia. Mnoho mozoľov a prírodných živlov zmenilo tvárnosť chotára, obce. Vývoj zmenil aj ľudí, aby patričné miesto zaujať mohli vo venci ľudstva.“ číst dialej

 

Pamätná kniha obce Rochovce 1933-1961

Novinky

25.03.2017

Hodina Zeme 2017 - Sobota 25. marec 2017 od 20:30 do 21:30

Hodina Zeme je najväčšou celosvetovou kampaňou zameranou na zvýšenie povedomia verejnosti v oblasti klimatických zmien. Zhasnutím svetla na 60 minút vytvára symboliku spoločnej zodpovednosti za budúcnosť našej planéty a vyzýva ľudí, aby si uvedomili, že k zlepšeniu môže prispieť každý z nás. Zhasnutím svetiel každoročne prepája viac ako miliardu ľudí na celom svete vo viac ako 7000 mestách a obciach, prepája verejný aj súkromný sektor. Obec Rochovce sa dňa 25.03.2017 zapája symbolicky do Hodiny Zeme vypnutím verejného osvetlenia v čase od 20:30 do 21:30 hod.

Detail Aktuality

23.03.2017

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov.

Vzhľadom k celoslovenskému nepriaznivému vývoju požiarovosti v posledných dňoch, OR HaZZ v Rožňave vyhlasuje „Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov“ na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Rožňava od 12:00 hod. dňa 21.3.2017 do odvolania.

Detail Aktuality

23.03.2017

Starostlivosť o poľnohospodársku pôdu - zverejnenie výzvy.

Okresný úrad Rožňava, pozemkový a lesný odbor, Ernesta Rótha 30, 048 01 Rožňava v prílohe zverejňuje výzvu.

Detail Aktuality

21.03.2017

Svetový deň vody 2017

BEZPLATNÁ ANALÝZA VODY Dňa 22. 3. 2017 budú mať obyvatelia regiónu, ktorí nie sú napojení na verejný vodovod, možnosť vyhodnotiť kvalitu vody, ktorú pijú. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. ponúka vykonanie bezplatnej analýzy vody z domových studní (nie z verejného vodovodu) v ukazovateli dusičnany. Rozbory budú aj tento rok vykonávané v zákazníckych centrách príslušných závodov VVS, a.s. Košice čase 8.00 – 14. 00h. Stačí doručiť vzorku vody v čistej, uzavretej sklenenej alebo PET fľaši s minimálnym množstvom 0,3 l. Výsledky rozborov budú zákazníkom oznámené hneď na mieste. Starosta obce zabezpečí hromadnú analýzu pre obyvateľov obce Rochovce. Vzorky vody je potrebné označiť menom a adresou a doručiť na Obecný úrad v Rochovciach dňa 22.03.2017 do 9. 00 hod., ktoré následne starosta obce dopraví na analýzu do VVS a.s. závod Rožňava. Výsledky budú následne oznámené.

Detail Aktuality

09.03.2017

Investičný zámer - umiestnenie novej distribučnej trafostanice v k.ú. Rochovce a demontáž trafostanice vo vlastníctve VSD, a. s.

Na základe investičného zámeru Východoslovenskej distribučnej a.s. vo veci umiestnenia budúcej transformačnej stanice 22/0,4kV a úpravy distribučnej siete v obci Rochovce sme sa po osobnej prehliadke terénu dohodli, že najvhodnejšie miesto pre výstavbu plánovanej transformačnej stanice (TS) bude na parcele č. 401 s príslušnými úpravami distribučnej siete. Obec Rochovce súhlasí s navrhovanými úpravami distribučnej siete. Zriadením novej blokovej (kioskovej) trafostanice sa morálne zastarala technológia pôvodnej trafostanice nahradí modernou, bezpečnejšou a spoľahlivejšou. Info v prílohe:

Detail Aktuality