Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 2
DNES: 262
TÝŽDEŇ: 523
CELKOM: 119145

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Pamätná kniha

Pamätná kniha

Letecké zábery obce Rochovce 2017

Letecké zábery obce Rochovce z 31.07.2017

Obsah


Všeobecné

VZN

NázovVyvesenéDátum zvesenia
Všeobecne záväzné nariadenie obce č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Rochovce.15.06.2016
Dodatok č. 2 ku Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady.11.12.2015
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2014 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Rochovce. Prevádzkový poriadok pohrebiska.28.05.2014
Všeobecne záväzné nariadenie obce Rochovce č. 1/2014 o miestnom referende17.02.2014
Dodatok č. 1 ku Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady.06.12.2013
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.12.12.2012
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Rochovce č. 2/2012 o chove a držaní psov29.09.2012
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1/2012 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Rochovce.21.06.2012
VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY č. 1/200714.12.2007
VZN o výstavbe, správe, údržbe a prevádkovaní pohrebiska na území obce Rochovce 1/200614.12.2006
VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 1/200512.12.2005
VZN o uplatňovaní dane z nehnuteľnosti na území obce Rochovce 1/200312.12.2003
VZN o výške sadzieb dane z nehnuteľností pre katastrálne územie obce Rochovce na kalendárny rok 2003 2/200222.11.2002
VZN o výške sadzieb dane z nehnuteľností pre katastrálne územie obce Rochovce na kalendárny rok 200212.12.2001