Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Pamätná kniha

Pamätná kniha

Letecké zábery obce Rochovce 2017

Letecké zábery obce Rochovce z 31.07.2017

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 2
DNES: 5
TÝŽDEŇ: 5
CELKOM: 397350

Internetová tržnica Farmička.sk

Sviatok

Meniny má Estera, Aster, Davorín, Zenon, Astéria

Zajtra má meniny Aleš, Artem, Artemon, Artemia, Artemida, Norma

Štátne sviatky a významné dni na zajtra:

  • Deň nespravodlivo stíhaných

Obsah

Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia.

Typ: ostatné
Z hľadiska ochrany pred požiarmi je zvlášť rizikovým obdobím čas vykurovacieho obdobia. Zimné vykurovacie obdobie je sprevádzané najmä zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov. Predmetné nebezpečenstvo úzko súvisí so samotným systémov vykurovania, nesprávnej obsluhy, nevyhovujúcim stavom komínového telesa, ponechanie detí bez dozoru a odkladanie žeravého popola na nevhodné miesta z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti

Každý rok „vďaka“ technickým nedostatkom alebo z nedbalosti dochádza k niekoľkým stovkám požiarov, spôsobených tepelnými spotrebičmi, určenými na vykurovanie, varenie či ohrev teplej vody, dymovodmi alebo komínovými telesami. Za minulé vykurovacie obdobie vzniklo v našom okrese 13 požiarov spôsobených tepelnými spotrebičmi a požiarmi komínov, ktoré tvoria zhruba 16,7% z celkového počtu požiarov s priamou škodou cca 15.600 €.

Z poznatkov vyplývajúcich zo zisťovaní príčin vzniku požiarov tieto zapríčiňujú najmä nedodržanie nasledovných základných preventívnych opatrení.

Podmienky bezpečného prevádzkovania komínov:
• vymetacie otvory musia byť uzatvorené dvojitými dvierkami z nehorľavých materiálov a nesmú sa pri nich skladovať horľavé materiály (papier, drevo a pod.), podlaha okolo nich musí byť z nehorľavých materiálov,
• v komíne nesmú byť zamurované horľavé materiály (drevené trámy, dosky) a nesmú sa nachádzať ani v jeho blízkosti,
• komíny, ktoré sú nad strechami z horľavého materiálu (asfaltová lepenka, šindle a pod.) musia mať lapače iskier zabraňujúce ich úletu,
• komíny sa nesmú svojpomocne vypaľovať,
• musí sa zabezpečiť pravidelná kontrola a čistenie komínov palivových spotrebičov do 50kW a to jeden krát za 4 mesiace pri pripojení palivového spotrebiča na tuhé palivo a jeden krát za 12 masiacov pri pripojení palivového spotrebiča na plynné palivo ak má komín vložku,
• ložné škáry a styčné škáry na komínovom telese musia byť upchaté nehorľavou hmotou.

Podmienky bezpečného prevádzkovania dymovodov:
• musia byť umiestnené v bezpečnej vzdialenosti od horľavých látok, pri prestupe horľavým materiálom treba prestup vyhotoviť tak aby nemohlo dôjsť k zapáleniu horľavého materiálu,
• dymovody treba zostaviť a upevniť tak, aby sa samovoľne neuvoľnili,
• rúry dymovodu, ktoré sa do seba zasúvajú musia byť zasunuté dostatočne do seba v smere ťahu spalín.
Podmienky bezpečného prevádzkovania palivových spotrebičov:
• nepoužívať vykurovacie telesa s žeravými časťami v priestoroch, kde sa pracuje s horľavými látkami (drevom a pod.) a horľavými kvapalinami,
• horľavé látky – drevo, papier, textil a pod. ukladať v bezpečnej vzdialenosti od palivových spotrebičov s žeravými časťami a nesušiť časti odevov na palivových spotrebičoch,
• podlaha pod vykurovacími telesami s žeravými časťami a ochranná podložka pred nimi, musí byť nehorľavá, veľkosť podložky upravuje vyhláška MV SR č. 401/2007 Z. z.
Podmienky bezpečného prevádzkovania domácich udiarní:
• na konštrukciu udiarne použiť nehorľavé materiály, v prípade použitia drevených hranolov a dosiek, treba ich chrániť nehorľavým materiálom napr. plechom,
• oddeliť ohnisko od údených výrobkov, na údenie používať tzv. „studený dym“
• zabrániť tomu, aby dochádzalo pri topení mastí na údených výrobkov k jej stekaniu do ohniska a upevniť údené výrobky tak aby nemohli spadnúť do ohniska,
• umiestniť udiareň tak, aby v prípade požiaru neboli bezprostredne ohrozené iné objekty.

Nedodržaním podmienok prevádzkovania palivových spotrebičov, komínov, dymovodov a domácich udiarní dochádza k porušeniu § 14 zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, za ktoré sú ukladané pokuty až do výšky 99,00 € pre fyzické osoby a 8.298,00 € pre právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov.


Vytvorené: 11. 6. 2016
Posledná aktualizácia: 25. 11. 2017 23:01
Autor: