Kataster a mapový portál

Mapový klientKataster

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Pamätná kniha

Pamätná kniha

Letecké zábery obce Rochovce 2017

Letecké zábery obce Rochovce z 31.07.2017

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 2
DNES: 30
TÝŽDEŇ: 975
CELKOM: 432211

Internetová tržnica Farmička.sk

Sviatok

Meniny má Milan, Nestor, Virgil, Milana

Zajtra má meniny Henrieta, Gerhard, Tristan, Desdemona, Eta

Obsah

OSOBNÝ BANKROT - informácia.

Typ: ostatné
Ak sa voči fyzickej osobe vedie exekučné konanie alebo obdobné vykonávacie konanie, informujte ju o možnosti oddlženia prostredníctvom osobného bankrotu.
Za týmto účelom sa odporúča Centrum právnej pomoci (CPP) najbližšie k miestu jeho
bydliska.

OSOBNÝ BANKROT    =   zákonom upravený proces, ktorým sa fyzická osoba (podnikateľ, nepodnikateľ) môže zbaviť svojich dlhov, ktoré nie je schopná splácať (okrem nedotknutých pohľadávok medzi, ktoré patria napr. výživné na dieťa, zabezpečená pohľadávka – dlh zabezpečený napr. záložným právom, peňažný trest podľa Trestného konania...)

oddlženie konkurzom alebo splátkovým kalendárom – spôsob si vyberá dlžník s ohľadom na svoje osobné pomery (ak dlhy prevyšujú hodnotu majetku neoplatí sa splátkový  kalendár; osoba, ktorá ide do konkurzu nemusí mať príjem a ani majetok),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

  • je možný raz za 10 rokov od vyhlásenia konkurzu resp. od určenia splátkového kalendára

 

Ak sa voči fyzickej osobe sa vedie exekučné konanie alebo obdobné vykonávacie konanie, informujte ju o možnosti oddlženia prostredníctvom osobného bankrotu. Za týmto účelom sa odporúča Centrum právnej pomoci (CPP) najbližšie k miestu jeho bydliska

(zoznam kancelárií/12 – http://www.centrumpravnejpomoci.sk/kde-a-kedy-nas-najdete).

V konaní o oddlžení konkurzom (podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo návrhu na určenie splátkového kalendára, až do ustanovenia správcu) zastupuje dlžníka centrum, v odôvodnených prípadoch advokát určený centrom.

Centrum právnej pomoci poskytuje bezplatnú právnu pomoc na základe

Žiadosti o poskytnutí právnej pomoci v konaní o oddlžení, ktorej súčasťou sú aj prílohy:

  • zoznam majetku

http://www.centrumpravnejpomoci.sk/wp-content/uploads/2017/03/Zoznam-majetku.pdf,

  • zoznam majetku väčšej hodnoty

http://www.centrumpravnejpomoci.sk/wp-content/uploads/2017/03/Zoznam-majetku-v%C3%A4%C4%8D%C5%A1ej-hodnoty.pdf,

  • zoznam veriteľov

http://www.centrumpravnejpomoci.sk/wp-content/uploads/2017/03/Zoznam-verite%C4%BEov-PDF.pdf ,

  • životopis s opisom aktuálnej životnej situácie

http://www.centrumpravnejpomoci.sk/wp-content/uploads/2017/03/%C5%BDivotopis-PDF.pdf .

Žiadosť klient/dlžník podáva v kancelárii centra príslušnej podľa miesta trvalého alebo prechodného pobytu žiadateľa  a to písomne na predpísanom tlačive, ktoré si klient môže vyzdvihnúť v ktorejkoľvek kancelárii či na konzultačnom pracovisku Centra právnej pomoci (16), môže si ho stiahnuť na

http://www.centrumpravnejpomoci.sk/wp-content/uploads/2017/03/žiadosť-ODD-final.pdf

(Príloha č. 5 k vyhláške č. 544/2005 Z. z.  o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi) alebo mu na vyžiadanie môže byť tlačivo zaslané.

Klient môže telefonicky alebo osobne kontaktovať príslušnú kanceláriu CPP podľa miesta trvalého bydliska, za účelom dohodnutia termínu predbežnej konzultácie s právnikom centra.

V prípade, že nechce klient svoj problém konzultovať s právnikom centra, môže vyplnený                  formulár žiadosti spolu s prílohami zaslať na poštovú adresu niektorej z kancelárií centra,                 prípadne osobne doniesť do jeho podateľne.

Podanie žiadosti nie je spoplatnené.

O nároku na poskytnutie bezplatnej právnej pomoci rozhodne centrum do 30 dní.

Ak ma klient príjem do sumy 1,6 násobku životného minima a nemôže si zabezpečiť, využívanie právnych služieb svojim majetkom, teda jeho predajom prípadne prenájmom, má nárok na bezplatnú právnu pomoc.

Ak klient poberá dávku v hmotnej núdzi, príjem klienta sa neskúma.

Centrum vyzve klienta na uzatvorenie dohody o poskytovaní právnej pomoci a na udelenie splnomocnenia na úkony súvisiace s poskytovaním právnej pomoci.

Centrum v konaní o oddlžení formou konkurzu poskytne dlžníkovi pôžičku vo výške 500 € (na základe „Zmluvy o pôžičke a dohode o splátkach“ - http://www.centrumpravnejpomoci.sk/wp-content/uploads/2017/03/vzor-Zmluva-o-pozicke-Dohoda-o-splatkach.pdf) ako preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu, ktorú je dlžník v nasledujúcich 3 rokoch povinný centru splatiť v splátkach, ktoré budú určené centrom.

Návrh na vyhlásenie konkurzu (návrh na určenie splátkového kalendára) podáva CPP na príslušný súd. Od podania návrhu má súd 15 dní na vyhlásenie  resp. zamietnutie konkurzu (poskytnutie oddlženia). Konkurz resp. uznesenie o vyhlásení konkurzu je účinné dňom zverejnenia v Obchodnom vestníku. Od vyhlásenia konkurzu sa zastavuje exekúcia. To čo dlžník dostane od vyhlásenia konkurzu, to mu zostáva. Zo mzdy sa nič nezráža. 

Dlžník je povinný po vyhlásení konkurzu vrátiť centru poskytnutý preddavok vo výške     500 €, najneskôr do troch rokov od jeho poskytnutia a to formou splátkového kalendára. Splátkový kalendár určuje najnižšiu splátku vo výške 14 € mesačne (po dobu 35 mesiacov) a poslednú splátku v 36. mesiaci vo výške 10 €. 1. splátka je splatná do 15-teho dňa nasledujúceho mesiaca po dni zverejnenia rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Klient môže hodnotu preddavku vrátiť aj vo vyšších splátkach alebo ho môže uhradiť jednou splátkou v celej výške.

                                                                            

Brožúru – Osobný bankrot, vypracovanú Centrom právnej pomoci nájdete na stránke centra a môžete ju vytlačiť pre svoje resp. pre potreby klientov

http://www.centrumpravnejpomoci.sk/wp-content/uploads/2014/03/Brožúra-Final-12-strán.pdf

 

Centrá právnej pomoci

 

Pondelok a streda – konzultačné dni

Pondelok: 8:00 – 15:00 h

Streda: 8.00 – 16.00 h (v Bratislave do 15.30 h)

Utorok - piatok: nestránkové dni, možnosť prísť s vyplnením tlačivom.

12 centier/kancelárií právnej pomoci

Bratislava, Banská Bystrica, Humenné, Košice, Liptovský Mikuláš, Nitra, Prešov, Rimavská

Soboty, Svidník, Trenčín, Ždiar n/Hronom, Žilina

 

 

Kancelárie CPP:

Centrum právnej pomoci - Kancelária Bratislava

Námestie slobody 12

P.O. BOX 18

810 05 Bratislava 15

Tel: 02/4968 3521

Mobil: 0918 644 327

Email: info.ba@centrumpravnejpomoci.sk

 

Centrum právnej pomoci - Kancelária Rimavská Sobota

Čerenčianska 20

979 01 Rimavská Sobota

Tel: 047/242 00 63

Mobil: 0917 457 011

Email: info.rs@centrumpravnejpomoci.sk

 

Centrum právnej pomoci - Kancelária Košice

Murgašova 3

P.O. BOX A -11

040 01 Košice

Tel: 055/242 00 27, 055/242 00 21, 055/242 00 22

Mobil: 0917 992 116

Email: info.ke@centrumpravnejpomoci.sk

 

 

Jelšava (patrí pod kanceláriu CPP Rimavská Sobota)

Námestie Republiky 51

049 16 Jelšava

Tel: 047 / 242 00 61

Mobil: 0917 457 011

Email: info.rs@centrumpravnejpomoci.sk

Konzultačné dni budú:
15.06. 2017: 09:00 – 14:00 h
13.07. 2017: 09:00 – 14:00 h

 

www.centrumpravnejpomoci.sk


Vytvorené: 19. 6. 2017
Posledná aktualizácia: 29. 7. 2017 23:02
Autor: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava Šafárikova 112 048 01 Rožňava