Kataster a mapový portál

Mapový klientKataster

Fotogaléria

Náhodná fotogaléria

Náhodná fotogaléria

Pamätná kniha

Pamätná kniha

Letecké zábery obce Rochovce 2017

Letecké zábery obce Rochovce z 31.07.2017

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:103
TÝŽDEŇ:103
CELKOM:582794

Internetová tržnica Farmička.sk

Sviatok

Meniny má Henrich, Egon, Enrik, Enriko, Henrik, Henrika, Lota, Šarlota

Zajtra má meniny Drahomír, Karmela, Karmen, Karmena, Rút, Rúta

Obsah

Správy

prvá
z 6
posledná

Výberové pohovory na pracovné pozície do Nemecka.

EURES Slovensko organizuje v spolupráci s Bundesagentur für Arbeit – ZAV (Úrad práce Nemecko) dňa 30.11.2016 (streda) o 13.00 hod. v priestoroch ÚPSVaR Rožňava, Šafárikova 112, 2. poschodie, č. d. 603 (veľká zasadačka) výberové pohovory na pracovné pozície do Nemecka. celý text

ostatné | 16. 11. 2016 | Autor: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava Šafárikova 112, 048 01 Rožňava

Informácia pre mladých občanov, záujemcov o štúdium na Akadémii ozbrojených síl generála M.R.Štefánika v Liptovskom Mikuláši.

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ NA AKADÉMII OZBROJENÝCH SÍL, KURZ MATEMATIKY A PRÍPRAVA ZO PSYCHOTESTOV NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY.
Dňa 23. novembra 2016 sa uskutoční na Akadémii ozbrojených síl generála M.R.Štefánika v Liptovskom Mikuláši deň otvorených dverí. Organizátorom je rektorát Akadémie. Začiatok 09.30 h. - aula AOS, predpokladané ukončenie 12.30 h. Program: 1) Otvorenie a predstavenie Akadémie ozbrojených síl generála M.R.Štefánika. 2) Podmienky prijatia na štúdium. 3) Ukážka vojenského výcviku. 4) Predstavenie študijných programov. 5) Ukážka priestorov Akadémie. Individuálne aj skupinové prihlášky treba zaslať do 18. novembra 2016 na e-mail: vzdelavanie@aos.sk
celý text

ostatné | 14. 11. 2016 | Autor: Informačné, poradenské a konzultačné služby v oblasti vysokého školstva a vzdelávania, pplk.v.v.Ing. Emil Toma, Nábrežie 1734/25, 031 01 Liptovský Mikuláš

ROK NA GEMERI - OJEDINELÝ ZIMNÝ FESTIVAL ZVYKOV A OBYČAJÍ 14.-19. novembra 2016 v Rožňave

Slávnosti zvykov a obyčají Gemera a Malohontu Rok na Gemeri po 22-krát organizuje Gemerské osvetové stredisko, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja. Tento rok opäť v spolupráci s mestom Rožňava. Organizátori pripravili skvelý program a bohaté sprievodné aktivity pre milovníkov folklóru a ľudových tradícií. celý text

ostatné | 9. 11. 2016 | Autor: Gemerské osvetové stredisko Rožňava
#

Nová pumpa na cintoríne.

Dňa 26.10.2016 bola na miestnom cintoríne v Rochovciach osadená nová pumpa kompletne s novým pracovným valcom, vypúšťacím ventilom a sacím potrubím. /Studňa na cintoríne má hĺbku vyše 12m./ celý text

ostatné | 26. 10. 2016 | Autor: Obec Rochovce
#

Distribúcia potravinových balíčkov pre najodkázanejších občanov.

Dňa 25.10.2016 pracovníci Slovenského Červeného kríža Rožňava na Obecnom úrade v Rochovciach odovzdali prijímateľom potravinové balíčky na základe zoznamu daného z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Obec Rochovce zabezpečila dočasné uskladnenie balíčkov a taktiež doručenie výzvy pre príjemcov balíčkov . Za zoznam prijímateľov je zodpovedné Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. celý text

ostatné | 25. 10. 2016 | Autor: Obec Rochovce
#

Výmena pumpy na cintoríne.

Dňa 23.10.2016 bola na miestnom cintoríne v Rochovciach odstránená stará pumpa kompletne s pracovným valcom a sacím potrubím / studňa na cintoríne má hĺbku vyše 12m /. Pripravilo a zabetónovalo sa osadenie na novú pumpu, ktorá bude v priebehu ďalšieho týždňa kompletne osadená spolu s novým pracovným valcom, vypúšťacím ventilom a sacím potrubím. celý text

ostatné | 23. 10. 2016 | Autor: Obec Rochovce

Vírusová hepatitída typu A – žltačka – je choroba špinavých rúk !

V súvislosti so zvýšeným výskytom vírusových hepatitíd typu A v okrese Rožňava, REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Rožňave, Špitálska 3, 048 01 Rožňava uverejňuje leták.
celý text

ostatné | 21. 10. 2016 | Autor: REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Rožňave, Špitálska 3, PSČ 048 01

Výzva v rámci PRV bola definitívne zrušená.

Oznamujeme, že výzva na opatrenie 7.4. Programu rozvoja vidieka pre obce bola oficiálne zrušená. celý text

ostatné | 11. 10. 2016 | Autor: Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova ul. č. 12 815 26 Bratislava

Rožňavský veľtrh pre seniorov – pozvánka.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave, mesto Rožňava, Okresná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Rožňave Vás pozýva na Rožňavský veľtrh pre seniorov, ktorý sa uskutoční 12. októbra 2016 o 9.00 v Spoločenskej sále na Mestskom úrade v Rožňave, Šafárikova ulica 29.
.
celý text

ostatné | 30. 9. 2016 | Autor: REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Rožňave, Špitálska 3, PSČ 048 01

Európsky deň ústneho zdravia.

12. september bol dňom, kedy si odborná aj laická verejnosť pripomenula problematiku ústneho zdravia. celý text

ostatné | 14. 9. 2016 | Autor: REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Rožňave, Špitálska 3, PSČ 048 01
#

Závesné odpadkové koše v obci.

Obec Rochovce zabezpečila sponzorsky 3 ks závesné odpadkové koše. Dňa 10.08.2016 ich pracovníci na aktivačných prácach rozmiestnili a upevnili na potrebné miesta v obci / Pred Obecným úradom, v miestnom parku a pred Potravinami COOP Jednota /. Jeden kôš má hodnotu cca 56,-Eur. Dúfame, že naši občania ich nepoškodia a budú využívať. Ak bude potrebné obec zabezpečí ďalšie potrebné odpadkové koše na verejné priestranstvá. celý text

ostatné | 10. 8. 2016 | Autor: Obec Rochovce
#

Čiastočná rekonštrukcia cesty medzi obcami Rochovce a Ochtiná dňa 09.08.2016

Fotodokumentácia z čiastočnej rekonštrukcie cesty medzi obcami Rochovce a Ochtiná dňa 09.08.2016 celý text

ostatné | 9. 8. 2016 | Autor: Obec Rochovce
#

Začína distribúcia potravinových balíčkov pre najodkázanejších občanov.

Starosta obce Ing. Stanislav Levrinc, na základe výzvy od Slovenského Červeného kríža Rožňava dňa 25.07.2016 doviezol zo skladu z Plešivca 36 ks potravinových balíčkov. Pracovníci Slovenského Červeného kríža Rožňava dňa 27.07.2016 o 10.30 hod na Obecnom úrade v Rochovciach odovzdajú prijímateľom potravinové balíčky na základe zoznamu daného z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Obec Rochovce zabezpečila dovoz a uskladnenie balíčkov a taktiež doručenie výzvy pre príjemcov balíčkov /17/. Za zoznam prijímateľov je zodpovedné Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. celý text

ostatné | 26. 7. 2016 | Autor:

Oznam o možnosti dovozu stravy pre dôchodcov od jedálne GEMER Rožňava.

Oznam o možnosti dovozu stravy pre dôchodcov od jedálne GEMER Rožňava. celý text

ostatné | 6. 7. 2016 | Autor: Obec Rochovce

Informácia REGIONÁLNEHO ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Rožňave, Špitálska 3, PSČ 048 01 o Medzinárodnom dni proti zneužívaniu drog a obchodovaniu s drogami dňa 26.06.2016.

26.06.2016 Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a obchodovaniu s drogami. celý text

ostatné | 21. 6. 2016 | Autor: REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Rožňave, Špitálska 3, PSČ 048 01

Deň matiek

Deň matiek celý text

ostatné | 8. 5. 2016 | Autor:
#

Životné jubileum 90 rokov – Amália Kočišová.

Dňa 12.03.2016 oslávila svoje 90. narodeniny Amália Kočišová.
Starosta obce Ing. Stanislav Levrinc bol oslávenkyni osobne zablahoželať k jej významnému životnému jubileu 90 rokov a poprial jej v mene svojom, ako aj v mene poslancov obecného zastupiteľstva v Rochovciach veľa zdravia, šťastia a lásky do ďalšieho života. Oslávenkyňa bola obdarovaná živým kvetom a malou pozornosťou od obce Rochovce. celý text

ostatné | 15. 3. 2016 | Autor:
#

Ľadová plocha na malom ihrisku pri Obecnom úrade v Rochovciach.

V mesiaci január 2016 obec Rochovce zalievala malé ihrisko kvôli vytvoreniu ľadovej plochy pre deti a mládež obce ako i pre všetkých obyvateľov, ktorí sa radi korčuľujú alebo hrajú hokej. Vo večerných hodinách sa dá zapnúť osvetlenie na ľadovú plochu. Pokiaľ budú mrazy obec sa bude starať o ľadovú plochu. Sme radi, keď sa deti a mládež venujú športu. celý text

ostatné | 25. 1. 2016 | Autor:
Veselé Vianoce a šťastný Nový rok 2016. 1

Veselé Vianoce a šťastný Nový rok 2016.

Veselé Vianoce a šťastný Nový rok 2016. celý text

ostatné | 23. 12. 2015 | Autor:

Pod jedličkou 2015.

Pod jedličkou 2015.

Posted on 22. december 2015 by Obec Rochovce


Dňa 22. decembra 2015 organizovala obec Rochovce kultúrnu akciu POD JEDLIČKOU.
Zodpovedná bola komisia pre kultúru a šport. Moderovala Jozefína Levrincová, ktorá spolu s Libušou Faškovou organizovali súťaže detí. Mikuláš doniesol deťom darčeky, ktoré im osobne porozdával. Čerti doniesli neposlušným deťom uhlie.
celý text

ostatné | 22. 12. 2015 | Autor:

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2016 – oznam.

Zverejnenie elektronickej adresy.
Obec Rochovce, zastúpená starostom obce Ing. Stanislavom Levrincom, týmto určuje elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do NR SR 2016 : celý text

ostatné | 9. 12. 2015 | Autor:
#

Čiastočná rekonštrukcia Domu smútku v Rochovciach – II. etapa október 2015.

Obec Rochovce začala dňa 17.10.2015 s čiastočnou rekonštrukciou Domu smútku – II. etapa. Položila sa dlažba / cca 35 m2/. Materiál už obec mala nakúpený a práce sa realizovali svojpomocne v rámci obce. celý text

ostatné | 9. 11. 2015 | Autor:
#

Kladenie chodníkovej dlažby na autobusovej zastávke v Rochovciach – október 2015.

Obec Rochovce v mesiaci október 2015 – kladenie chodníkovej dlažby na autobusovej zastávke v Rochovciach s pracovníkmi na aktivačných prácach. Chodníkovú dlažbu si obec vyrába sama v rámci aktivačných prác. celý text

ostatné | 28. 10. 2015 | Autor:
#

Životné jubileum 90 rokov – Ondrej Faško.

Dňa 30.08.2015 oslávil svoje 90. narodeniny Ondrej Faško.
Starosta obce Ing. Stanislav Levrinc bol oslávencovi osobne zablahoželať k jeho významnému životnému jubileu 90 rokov a poprial mu v mene svojom, ako aj v mene poslancov obecného zastupiteľstva v Rochovciach veľa zdravia, šťastia a rodinnej pohody do ďalšieho života. Oslávenec bol obdarovaný živým kvetom a malou pozornosťou od obce Rochovce. celý text

ostatné | 9. 9. 2015 | Autor:
#

Úrad vlády Slovenskej republiky daroval obci Rochovce osobný automobil značky Škoda Fábia C.

Dňa 2.6.2015 si v areáli úradu vlády SR osobne prevzal osobný automobil značky Škoda Fábia C starosta obce Rochovce Ing. Stanislav Levrinc, ktoré obci Rochovce daroval Úrad vlády Slovenskej republiky. celý text

ostatné | 2. 6. 2015 | Autor:
#

Geologicko-prieskumné práce v katastri obce Rochovce a Ochtiná.

GREEN VIEW, s.r.o. Bratislava začala geologicko-prieskumné práce v katastrálnych územiach obcí Rochovce a Ochtiná na rudu Volfrámu – W. Vykonáva geologické mapovanie, odber horninových vzoriek z povrchu , pôdnu metalometriu, výkop prieskumných rýh a vrtné práce. Súčasťou prieskumnej činnosti bude záverečné vyhodnotenie geologického prieskumu, prípadný výpočet zásob ložiska nerastných surovín a odovzdanie záverečnej správy na Ministerstvo životného prostredia SR. celý text

ostatné | 2. 6. 2015 | Autor:

Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia.

Z hľadiska ochrany pred požiarmi je zvlášť rizikovým obdobím čas vykurovacieho obdobia. Zimné vykurovacie obdobie je sprevádzané najmä zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov. Predmetné nebezpečenstvo úzko súvisí so samotným systémov vykurovania, nesprávnej obsluhy, nevyhovujúcim stavom komínového telesa, ponechanie detí bez dozoru a odkladanie žeravého popola na nevhodné miesta z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti celý text

ostatné | 31. 5. 2015 | Autor:
#

Výsadba stromov na miestnom cintoríne v Rochovciach.

Obec Rochovce dňa 22.04.2015 v rámci aktivačných prác vysadila okrasné stromy / Tuje / na miestnom cintoríne. celý text

ostatné | 22. 4. 2015 | Autor:
#

Zasadnutie OZ Mikroregiónu Štítnická dolina dňa 14.04.2015 na Obecnom úrade v Rochovciach.

Dňa 14.04. 2015 sa na Obecnom úrade / v sále kultúrneho domu / v Rochovciach konalo zasadnutie OZ Mikroregiónu Štítnická dolina. Na zasadnutí za zúčastnili okrem starostov i nasledovní hostia:
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Rožňava – riaditeľ PaedDr. Mikuláš Gregor,
JUDr. Katarína Dobošová
Regionálna rozvojová agentúra Rožňava – riaditeľ Ing. Miroslav Boldiš, celý text

ostatné | 11. 4. 2015 | Autor:
#

ŽSR – rozšírenie šírky železničného priecestia v Km 19,789 dňa 31.03. 2015

Železnice SR dňa 31.03.2015 realizovali rozšírenie šírky železničného priecestia v Km 19,789 z jestvujúcej výdrevy zo súčasnej šírky 2,5m na 5m. celý text

ostatné | 31. 3. 2015 | Autor:
prvá
z 6
posledná