Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Pamätná kniha

Pamätná kniha

Letecké zábery obce Rochovce 2017

Letecké zábery obce Rochovce z 31.07.2017

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 3
DNES: 227
TÝŽDEŇ: 1005
CELKOM: 261382

Obsah

Správy

prvá
z 3
posledná

Rochovce letecké foto 2017

Letecké zábery obce Rochovce z 31.07.2017

Letecké zábery obce Rochovce fotené 31.07.2017 spoločnosťou CBS - Slovensko z neba. celý text

ostatné | 21. 9. 2017 | Autor: Obec Rochovce

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rožňave, Šafárikova 63, 048 01 Rožňava
vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch. celý text

ostatné | 9. 8. 2017 | Autor: mjr. Dušan Gallo DiS. odborný inšpektor oddelenia požiarnej prevencie Okresné riaditeľstvo HaZZ v Rožňave Šafárikova 63 048 01 Rožňava Tel.: +421 58 732 22 68 kl. 106

Oznam - Protest cesty R2 - Priechod Soroška.

Dňa 28.7.2017 (piatok) od 16°° do 16 30 - protestné blokovanie cestnej dopravy na úseku horského priechodu SOROŠKA z obidvoch strán. celý text

ostatné | 28. 7. 2017 | Autor: Mesto Rožňava
#

Vytvorenie 4 pracovných miest v obci v rámci národného projektu „Cesta na trh práce“ Aktivita č.3 z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny v Rožňave na roky 2017/2018.

Obec doposiaľ pri využívaní projektov z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny na zamestnávanie uchádzačov o zamestnanie (UoZ) zamestnávala 3 koordinátorky na aktivačné práce. Maximálna dĺžka zamestnania ÚoZ bola na 1 rok. Od mája 2017 sú zamestnaní kosci s krovinorezmi s odbornou spôsobilosťou, ktorí ovládajú aj drobné stavebné práce, ktoré obec využije pri rekonštrukcii obecných budov – Dom smútku, kultúrny dom, obecný úrad. celý text

ostatné | 25. 6. 2017 | Autor: obec Rochovce

OSOBNÝ BANKROT - informácia.

Ak sa voči fyzickej osobe vedie exekučné konanie alebo obdobné vykonávacie konanie, informujte ju o možnosti oddlženia prostredníctvom osobného bankrotu.
Za týmto účelom sa odporúča Centrum právnej pomoci (CPP) najbližšie k miestu jeho
bydliska.
celý text

ostatné | 19. 6. 2017 | Autor: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava Šafárikova 112 048 01 Rožňava

Seniori dávajte si pozor !

Polícia vyzýva seniorov na zvýšenú ostražitosť, obozretnosť a opatrnosť najmä voči osobám, ktoré nepoznajú, nakoľko môže ísť o podvodníkov, ktorí si ich vopred vytipovali za účelom získania ich finančných úspor alebo cenností. celý text

ostatné | 24. 5. 2017 | Autor: OKRESNÉ RIADITEĽSTVO POLICAJNÉHO ZBORU V ROŽŇAVE Janka Kráľa 1, 048 01 Rožňava

VOĽNÁ PRACOVNÁ POZÍCIA: Expedient – rušňovodič - posunovač. MIESTO VÝKONU PRÁCE : Vápenka Slavec

Spoločnosť Carmeuse Slovakia, Vápenka Slavec hľadá rušňovodičov, s platným preukazom vodiča HDV 21, 24 alebo 511, ktorí sa neboja fyzickej práce.Detailné informácie o pozícii a kontaktné údaje nájdete v prílohe.
celý text

ostatné | 16. 5. 2017 | Autor: Carmeuse Slovakia s.r.o. Slavec 179, 049 11 Slavec, Slovakia Tel +421 58 78 62 290
Deň matiek 2017 - Ing. Stanislav Levrinc starosta obce Rochovce

Deň matiek.

Milé mamičky.
Pri príležitosti Dňa matiek, Vám chcem poďakovať za všetku tú vrelú lásku,
za nehu a starostlivosť, ktorou každá matka zahrňuje svoje deti, za opateru, nekonečnú trpezlivosť a obetavosť.
Prajem Vám, aby ste zo svojich detí mali vždy radosť.
Ak sa vo vašich očiach niekedy kvôli nim objavia slzy, nech sú to len slzy šťastia. Ing. Stanislav Levrinc
starosta obce Rochovce
celý text

ostatné | 14. 5. 2017 | Autor: Obec Rochovce

Využitie suchého stromu určeného na výrub pred domom smútku na umelecké dielo.

Obec Rochovce využila suchý strom určený na výrub pred domom smútku na rezbárske umelecké dielo. Rezbárske práce realizoval drevorezbár - Rudolf Pažitka. celý text

ostatné | 12. 5. 2017 | Autor: Obec Rochovce
Veľká noc starosta 2017 Stanislav Levrinc

Veľká noc.

Príjemné prežitie veľkonočných sviatkov plných pohody a spokojnosti praje starosta obce Ing. Stanislav Levrinc celý text

ostatné | 14. 4. 2017 | Autor: Obec Rochovce
#

Zasadnutie združenia obcí Mikroregiónu Štítnická dolina v Rochovciach

Dňa 4. apríla 2017 zasadalo OZ Mikroregiónu Štítnická dolina v Rochovciach v sále kultúrneho domu. celý text

ostatné | 4. 4. 2017 | Autor: Obec Rochovce
Hodina Zeme 2017

Hodina Zeme 2017 - Sobota 25. marec 2017 od 20:30 do 21:30

Hodina Zeme je najväčšou celosvetovou kampaňou zameranou na zvýšenie povedomia verejnosti v oblasti klimatických zmien. Zhasnutím svetla na 60 minút vytvára symboliku spoločnej zodpovednosti za budúcnosť našej planéty a vyzýva ľudí, aby si uvedomili, že k zlepšeniu môže prispieť každý z nás. Zhasnutím svetiel každoročne prepája viac ako miliardu ľudí na celom svete vo viac ako 7000 mestách a obciach, prepája verejný aj súkromný sektor.
Obec Rochovce sa dňa 25.03.2017 zapája symbolicky do Hodiny Zeme vypnutím verejného osvetlenia v čase od 20:30 do 21:30 hod.
celý text

ostatné | 25. 3. 2017 | Autor: Obec Rochovce

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov.

Vzhľadom k celoslovenskému nepriaznivému vývoju požiarovosti v posledných dňoch, OR HaZZ v Rožňave vyhlasuje „Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov“ na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Rožňava od 12:00 hod. dňa 21.3.2017 do odvolania. celý text

ostatné | 23. 3. 2017 | Autor: Okresné riaditeľstvo HaZZ v Rožňave Šafárikova 63 048 01 Rožňava

Starostlivosť o poľnohospodársku pôdu - zverejnenie výzvy.

Okresný úrad Rožňava, pozemkový a lesný odbor, Ernesta Rótha 30, 048 01 Rožňava v prílohe zverejňuje výzvu. celý text

ostatné | 23. 3. 2017 | Autor: Okresný úrad Rožňava, pozemkový a lesný odbor, Ernesta Rótha 30, 048 01 Rožňava

Svetový deň vody 2017

BEZPLATNÁ ANALÝZA VODY
Dňa 22. 3. 2017 budú mať obyvatelia regiónu, ktorí nie sú napojení na verejný vodovod, možnosť vyhodnotiť kvalitu vody, ktorú pijú. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. ponúka vykonanie bezplatnej analýzy vody z domových studní (nie z verejného vodovodu) v ukazovateli dusičnany.
Rozbory budú aj tento rok vykonávané v zákazníckych centrách príslušných závodov VVS, a.s. Košice čase 8.00 – 14. 00h. Stačí doručiť vzorku vody v čistej, uzavretej sklenenej alebo PET fľaši s minimálnym množstvom 0,3 l. Výsledky rozborov budú zákazníkom oznámené hneď na mieste. Starosta obce zabezpečí hromadnú analýzu pre obyvateľov obce Rochovce. Vzorky vody je potrebné označiť menom a adresou a doručiť na Obecný úrad v Rochovciach dňa 22.03.2017 do 9. 00 hod., ktoré následne starosta obce dopraví na analýzu do VVS a.s. závod Rožňava. Výsledky budú následne oznámené.
celý text

ostatné | 21. 3. 2017 | Autor: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Závod Rožňava Štítnická 19 048 01 Rožňava

Investičný zámer - umiestnenie novej distribučnej trafostanice v k.ú. Rochovce a demontáž trafostanice vo vlastníctve VSD, a. s.

Na základe investičného zámeru Východoslovenskej distribučnej a.s. vo veci umiestnenia budúcej transformačnej stanice 22/0,4kV a úpravy distribučnej siete v obci Rochovce sme sa po osobnej prehliadke terénu dohodli, že najvhodnejšie miesto pre výstavbu plánovanej transformačnej stanice (TS) bude na parcele č. 401 s príslušnými úpravami distribučnej siete. Obec Rochovce súhlasí s navrhovanými úpravami distribučnej siete. Zriadením novej blokovej (kioskovej) trafostanice sa morálne zastarala technológia pôvodnej trafostanice nahradí modernou, bezpečnejšou a spoľahlivejšou. Info v prílohe: celý text

ostatné | 9. 3. 2017 | Autor: Obec Rochovce
MDŽ starosta Rochovce 2017 Ing. Stanislav Levrinc

Medzinárodný deň žien

Drahé a milé ženy.
Pri príležitosti Vášho sviatku Medzinárodného dňa žien Vám prajem všetko najlepšie, dobré zdravie, veľa spokojnosti, porozumenia, lásky, šťastia, radosti a veľa úspechov v osobnom i v pracovnom živote.
Ing. Stanislav Levrinc
starosta obce Rochovce
celý text

ostatné | 8. 3. 2017 | Autor:

Projektová dokumentácia k stavebnému povoleniu stavby: Rochovce - Slavošovce - Čierna Lehota, kanalizácia a ČOV

Vážený spoluobčania, podrobne si preštudujte v prílohách projektovú dokumentáciu k stavebnému povoleniu stavby: Rochovce – Slavošovce – Čierna Lehota, kanalizácia a ČOV a v prípade návrhu zmeny prípojky k Vašim rodinným domom nahláste to na Obecnom úrade v Rochovciach, alebo priamo na Vodohospodársky projekt s.r.o., Kavečianska cesta 41, 040 01 Košice, projektová kancelária VODOHOSPODÁRSKYCH STAVIEB.
Zmeny prípojok ktoré boli na dnešnom stretnutí dňa 17.02.2017 navrhnuté budú zapracované do projektu.
celý text

ostatné | 17. 2. 2017 | Autor: Obec Rochovce

Pamätná kniha obce Rochovce.

Obec Rochovce dala zoskenovať a spracovať do webovej verzie Pamätnú knihu obce Rochovce. Pozrieť si ju môžete po kliknutí v ľavom stĺpci a v položke Obec / Pamätná kniha. Kniha obsahuje 400 strán a je písaná od 1. júla 1933 do roku 1961 .
Prajeme Vám príjemné čítanie. celý text

náš tip | 9. 2. 2017 | Autor: Obec Rochovce

Seniori dávajte si pozor !

Na základe neustáleho zaznamenávania trestnej činnosti páchanej na osobách vyššieho veku (seniorov), polícia upozorňuje občanov, najmä seniorov, aby nepožičiavali peniaze osobám, ktoré nepoznajú, nakoľko môže ísť o podvodníkov a zlodejov. celý text

ostatné | 6. 2. 2017 | Autor: Kpt. Ing. Miroslav Korintuš, Skupina prevencie vnútorného oddelenia Okresného riaditeľstva PZ v Rožňave
#

Odstraňovanie ľadu z potoka Hrádok – zabránenie ľadovej povodni v časti obce Rochovce

Dňa 1. februára 2017 začali pracovníci SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátny podnik, Odštepný závod Banská Bystrica, Správa povodia Slanej, Rimavská Sobota na základe požiadavky zo strany obce Rochovce odstraňovať ľad na potoku Hrádok, ktorý pri moste už začal presahovať breh potoka a hrozilo že pri oteplení sa potok vyleje a zaplaví rodinné domy / pivnice / a miestnu komunikáciu. celý text

ostatné | 1. 2. 2017 | Autor: Obec Rochovce

Zvýšenie biologickej ochrany chovov hydiny na zabránenie zavlečenia aviárnej influenzy

Regionálna veterinárna a potravinová správa Rožňava vzhľadom na aktuálnu nákazovú situáciu vo výskyte vysokopatogénnej vtáčej chrípky subtypu H5N8 v SR a v členských štátoch EU odporúča prijať a dôsledne dodržiavať opatrenia na zvýšenie biologickej ochrany chovov – uvedené v prílohe: celý text

ostatné | 19. 1. 2017 | Autor: Regionálna veterinárna a potravinová správa Rožňava Južná č.48, 048 01 Rožňava E-mail: Sekretariat.RV@svps.sk Tel.: +421 58 7323183, Fax+421 58 7323182

Podrobné situácie k stavebnému povoleniu stavby: Rochovce - Slavošovce - Čierna Lehota, kanalizácia a ČOV

Stavebný objekt :
SO 12 - Kanalizačná sieť Rochovce
SO 13 - Kanalizačné odbočky Rochovce
Pr. stupeň : Projekt pre stavebné povolenie
V prípade otázok sa môžete obrátiť na obec Rochovce resp. projektanta.
V súčasnosti sa vybavujú vyjadrenia a stanoviská štátnych orgánov a iných zainteresovaných subjektov k projektovej dokumentácii.
Kliknite na prílohy:
celý text

ostatné | 13. 1. 2017 | Autor: Obec Rochovce

Palivá a stavebniny – ponuka.

Palivá a stavebniny, a. s., pobočka Rožňava, Šafárikova 150, tel: 0902 838 232, 058/788 14 46 ponúkajú občanom obce možnosť zakúpiť si palivo hlavne v týchto mínusových teplotách. celý text

ostatné | 11. 1. 2017 | Autor: Palivá a stavebniny, a.s. Floriánska 16 040 01 Košice, tel : 0903 611 024
Šťastný Nový rok 2017

Šťastný Nový rok 2017

Šťastný Nový rok, veľa lásky, zdravia, splnených snov a pracovných úspechov Vám zo srdca želá
Ing. Stanislav Levrinc
starosta obce
celý text

ostatné | 31. 12. 2016 | Autor: Obec Rochovce
Veselé Vianoce a šťastný Nový rok 2017.

Veselé Vianoce a šťastný Nový rok 2017.

Spokojné, láskou a porozumením naplnené Vianoce, do Nového roku veľa zdravia, šťastia, osobných a pracovných úspechov
Vám praje
Ing. Stanislav Levrinc
starosta obce
celý text

ostatné | 22. 12. 2016 | Autor: Obec Rochovce

Ponuka práce pre vodičov MHD.

Ponuka práce pre vodičov MHD (vodičov autobusov a trolejbusov) v Dopravnom podniku Bratislava, a.s. celý text

ostatné | 12. 12. 2016 | Autor: Dopravný podnik Bratislava, a.s. Olejkárska 1, 814 52 Bratislava, Tel.: +421 2 5950 1111
#

Telekom zrýchľuje internetové pripojenie v Rochovciach.

Telekom prepája optickú sieť priamo v obci Rochovce, kde vybuduje vlastnú mini ústredňu z ktorej budú napájaní zákazníci z obce Rochovce. Internet sa podstatne zrýchli! celý text

ostatné | 6. 12. 2016 | Autor:

Výberové pohovory na pracovné pozície do Nemecka.

EURES Slovensko organizuje v spolupráci s Bundesagentur für Arbeit – ZAV (Úrad práce Nemecko) dňa 30.11.2016 (streda) o 13.00 hod. v priestoroch ÚPSVaR Rožňava, Šafárikova 112, 2. poschodie, č. d. 603 (veľká zasadačka) výberové pohovory na pracovné pozície do Nemecka. celý text

ostatné | 16. 11. 2016 | Autor: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava Šafárikova 112, 048 01 Rožňava

Informácia pre mladých občanov, záujemcov o štúdium na Akadémii ozbrojených síl generála M.R.Štefánika v Liptovskom Mikuláši.

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ NA AKADÉMII OZBROJENÝCH SÍL, KURZ MATEMATIKY A PRÍPRAVA ZO PSYCHOTESTOV NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY.
Dňa 23. novembra 2016 sa uskutoční na Akadémii ozbrojených síl generála M.R.Štefánika v Liptovskom Mikuláši deň otvorených dverí. Organizátorom je rektorát Akadémie. Začiatok 09.30 h. - aula AOS, predpokladané ukončenie 12.30 h. Program: 1) Otvorenie a predstavenie Akadémie ozbrojených síl generála M.R.Štefánika. 2) Podmienky prijatia na štúdium. 3) Ukážka vojenského výcviku. 4) Predstavenie študijných programov. 5) Ukážka priestorov Akadémie. Individuálne aj skupinové prihlášky treba zaslať do 18. novembra 2016 na e-mail: vzdelavanie@aos.sk
celý text

ostatné | 14. 11. 2016 | Autor: Informačné, poradenské a konzultačné služby v oblasti vysokého školstva a vzdelávania, pplk.v.v.Ing. Emil Toma, Nábrežie 1734/25, 031 01 Liptovský Mikuláš
prvá
z 3
posledná